Cennik

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie usług detektywistycznych jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy detektywistycznej.

Kancelaria stosuje następujące metody rozliczeń:

  1. wynagrodzenie zadaniowe:
    – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  2. wynagrodzenie godzinowe:
    – stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą godzinę pracy detektywa;
  3. wynagrodzenie ryczałtowe:
    – stosowany przy zleceniu stałej obsługi (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną).

Ubezpieczenie:

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U z 2018 r. poz. 2163 z późn. zm.) detektyw podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności.