Cennik

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie usług detektywistycznych jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy detektywistycznej.

Kancelaria stosuje następujące metody rozliczeń:

  1. wynagrodzenie zadaniowe:
    – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług
  2. wynagrodzenie godzinowe:
    – stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą godzinę pracy detektywa
  3. wynagrodzenie ryczałtowe:
    – stosowany przy zleceniu stałej obsługi (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną)

Ubezpieczenie:

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129) detektyw podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności.