Zakres usług

Zakres oferowanych usług:

 • ustalanie uczciwości i wypłacalności przedsiębiorstw;
 • uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych, wiarygodności w stosunkach gospodarczych, nieuczciwej konkurencji, ujawniania tajemnic przedsiębiorstw lub tajemnic handlowych;
 • uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach wykroczeń lub przestępstw skarbowych;
 • uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych i rodzinnych;
 • poszukiwanie krewnych w kraju i za granicą – ustalanie drzewa genealogicznego;
 • ustalanie miejsca zamieszkania i zatrudnienia;
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 • poszukiwanie utraconego mienia;
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 • wykrywanie nielegalnej inwigilacji – podsłuchów, ukrytych kamer, nadajników GPS;
 • problemów nieletnich – narkomania, złe towarzystwo, sekty, nękanie;

Biuro świadczy usługi detektywistyczne:

 • firmom i przedsiębiorcom;
 • osobom fizycznym;

Biuro świadczy usługi w następujących formach:

 • stała obsługa;
 • jednorazowe zlecenie;
 • usługi świadczone na odległość;